baner

Prywatnie

Jestem szczęśliwym mężem i ojcem dwóch synów, dziadkiem wnuczki i wnuka.
Jako Suwalczanin z urodzenia i z wyboru, jestem miłośnikiem lasów i jezior Pojezierza Suwalsko – Augustowskiego.
Wolny czas zawsze staram się spędzać aktywnie. Czynnie uprawiam wiele sportów: tenis ziemny, jogging, golf, narciarstwo alpejskie i biegowe. Każdy, kto mnie dobrze zna, wie, że jestem zapalonym grzybiarzem i wędkarzem.
Wiernie kibicuję drużynom „Wigry” Suwałki, UKS Centrum Augustów, „Ślepsk” Suwałki i „Sparta” Augustów
Jestem pasjonatem dobrej literatury (ostatnio Katarzyny Bondy) i filmów Wojciecha Smarzowskiego, Woody Allena i Quentina Tarantino. Mój ulubiony kierunek podróży: Skandynawia.

 


„W życiu trzeba być uczciwym wobec innych i zawsze mówić prawdę, wtedy nie trzeba obciążać pamięci tym, co się powiedziało.”

Powiększ


Zawodowo


Ekonomista, menadżer, Prezes Lokalnej Grupy Rybackiej „Pojezierze Suwalsko – Augustowskie” i Przewodniczący Euroregionu Niemen.
 • 1991 - 1992 Komisarz Rządowy dla Miasta i Gminy Sejny
 • 1992 - 1997 Wojewoda Suwalski
 • 1998 - 2018 Radny Sejmiku Województwa Podlaskiego I, II, III, IV i V kadencji, obecnie Wiceprzewodniczący Sejmiku
 • 2011 - 2013 Członek Zarządu Województwa Podlaskiego odpowiedzialny za ochronę zdrowia
 • W 2015 r. Wiceminister Zdrowia w rządzie Premier Ewy Kopacz
 • Od 2018 r. Wiceprzewodniczący Komitetu Wykonawczego Komisji Morza Bałtyckiego w międzynarodowej organizacji Conference of Peripheral Maritime Regions (CPMR)
Do największych osiągnięć w pracy zawodowej i społecznej zaliczam:
 • Utworzenie w 1996 r. Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, w której zainwestowało kilkaset firm i powstało kilkadziesiąt tysięcy miejsc pracy
 • Powołanie w 1997 r. Euroregionu Niemen dzięki któremu pozyskaliśmy ponad 40 mln euro funduszy unijnych za które zrealizowano ponad 400 projektów.
 • Utworzenie w 2009 r. Lokalnej Grupy Rybackiej, która zainwestowała w regionie ponad 63 mln zł na inwestycje publiczne i przedsiębiorców.
 • Restrukturyzację szpitali wojewódzkich w Suwałkach, Łomży i Białymstoku, dzięki której odzyskały one płynność finansową i zrealizowały wiele inwestycji i zakupów sprzętu.
 • Wprowadzenie w życie programu podwyżek dla pielęgniarek 4 x 400 zł w latach 2015-2018.
 • Przygotowanie w 2017 r. projektu „Bon na szkolenie” o wartości 30 mln zł, dzięki któremu ponad 2500 mieszkańców regionu otrzyma dotacje na podniesienie kwalifikacji.
 • W 2018 r. pomoc w pozyskaniu 6 mln zł na budowę lotniska regionalnego w Suwałkach.
 • Wsparcie wielu inicjatyw i inwestycji lokalnych: budowa dróg, przedszkoli, szkół, samochodów i sprzętu dla OSP.
baner

Program Wyborczy

Czyny, nie słowa!

Tylko tak możemy zmienić Naszą Małą Ojczyznę

Województwem powinien kierować silny samorząd skupiający jak najwięcej kompetencji. Dość odbierania kompetencji samorządom. Wojewoda i jego służby powinni przede wszystkim dbać o bezpieczeństwo regionu i obywateli.

Nowy program operacyjny województwa podlaskiego. Musi znaleźć się w nim więcej miejsca dla inicjatyw gmin i powiatów skierowanych na poprawę warunków życia mieszkańców. Jednym z kluczowych zadań Sejmiku nadchodzącej kadencji będzie przygotowanie nowego programu operacyjnego województwa podlaskiego na lata 2021-2027. Musi znaleźć się w nim więcej miejsca dla inicjatyw gmin i powiatów skierowanych na poprawę warunków życia mieszkańców! Potrzebne są programy subregionalne zarządzane na poziomie powiatu/ów łączące inwestycje infrastrukturalne i działania społeczne obejmujące od kilku do kilkunastu gmin. Niekoniecznie graniczące ze sobą, ale mające wspólne cele i kierunki rozwoju. Np. Porozumienie turystyczne „Augustów, Supraśl, Białowieża” połączone wspólnym programem rozwoju turystyki w województwie, porozumienia gospodarcze (klastry, SSSE), rolnicze (Program Gmin Mlecznych, Program Pszczelarski), kulturalne itp. Można tu wykorzystać doświadczenia instrumentu ZIT (Zintegrowane Inwestycje Terytorialne), który w naszym województwie obejmuje tylko aglomerację białostocką, ale już np. w Warmińsko – Mazurskim jest używany w kilku obszarach terytorialnych i tematycznych. Kluczowe dla sprawnego wdrażania RPO będzie zwiększenie udziału instytucji otoczenia biznesu i agencji regionalnych w zarządzaniu środkami. Pozwoli to na przyspieszenie i wyższą skuteczność wykorzystania funduszy europejskich.

Potrzebne są programy subregionalne zarządzane na poziomie powiatu/ów łączące inwestycje infrastrukturalne i działania społeczne obejmujące od kilku do kilkunastu gmin. Niekoniecznie graniczące ze sobą, ale mające wspólne cele i kierunki rozwoju. Np. Porozumienie turystyczne „Augustów, Supraśl, Białowieża” połączone wspólnym programem rozwoju turystyki w województwie, porozumienia gospodarcze (SSSE), rolnicze (Program gmin mlecznych), kulturalne itp. Większy udział instytucji otoczenia biznesu i regionalnych w zarządzaniu środkami. Przyspieszenie i skuteczność wykorzystania funduszy europejskich.

Rodzina, seniorzy - więcej miejsc w żłobkach i przedszkolach, emerytury i renty bez podatków, bezpłatny transport publiczny dla dzieci do 18 roku życia.

Zdrowie – lepszy dostęp do specjalistów, uczciwa refundacja leków, lepsze wyposażenie i infrastruktura szpitali i POZ, inwestycje i sprzęt dla szpitali w Augustowie, Dąbrowie Białostockiej, Knyszynie, Mońkach, Sejnach, Sokółce i Suwałkach, więcej miejsc na studiach lekarskich w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku, wyższe wynagrodzenia pracowników wszystkich zawodów medycznych, powołanie Regionalnego Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych dla szpitali w województwie podlaskim, powszechne programy profilaktyki zdrowotnej w obszarach największych zagrożeń zdrowotnych, raka, cukrzycy, chorób płuc, chorób układu krążenia.

Bezpieczeństwo – wyposażenie w nowoczesny sprzęt służb ratowniczych OSP, Pogotowie Ratunkowe.

Infrastruktura – program budowy dróg gminnych i powiatowych, dotacje do dróg w każdej gminie i powiecie, budowa drogi ekspresowej Augustów – Białystok, budowa drogi wojewódzkiej Suwałki – Filipów – granica województwa.

Przedsiębiorczość – dotacje na rozwój przedsiębiorczości i innowacji.

Wieś i rolnictwo – skuteczna walka z ASF, szybka i skuteczna pomoc w przypadkach klęsk żywiołowych, zwiększenie roli sołtysów i rad sołeckich, wprowadzenie ich finansowania.

Czyste środowisko – dotacje do wymiany pieców i instalacji fotowoltaicznych i solarnych w gospodarstwach domowych i rolnych, dotacje do wymiany azbestu.

Aktualności

Referencje

 • Powiększ
 • Powiększ
 • Powiększ
 • Powiększ
 • Powiększ
 • Powiększ

Galeria

 • Powiększ
 • Powiększ
 • Powiększ
 • Powiększ
 • Powiększ
 • Powiększ
 • Powiększ
 • Powiększ
 • Powiększ
 • Powiększ
 • Powiększ
 • Powiększ
 • Powiększ
 • Powiększ
 • Powiększ
 • Powiększ
 • Powiększ
 • Powiększ
 • Powiększ
 • Powiększ
 • Powiększ
 • Powiększ
 • Powiększ
 • Powiększ
 • Powiększ
 • Powiększ
 • Powiększ
 • Powiększ
 • Powiększ
 • Powiększ
 • Powiększ
 • Powiększ
 • Powiększ
 • Powiększ
 • Powiększ
 • Powiększ
 • Powiększ
 • Powiększ
 • Powiększ
 • Powiększ
 • Powiększ
 • Powiększ
 • Powiększ
 • Powiększ
 • Powiększ
 • Powiększ
 • Powiększ
 • Powiększ
 • Powiększ
 • Powiększ
 • Powiększ
 • Powiększ
 • Powiększ
 • Powiększ
 • Powiększ
 • Powiększ
 • Powiększ
 • Powiększ
 • Powiększ
 • Powiększ
 • Powiększ
 • Powiększ
 • Powiększ
 • Powiększ
 • Powiększ
 • Powiększ
 • Powiększ
 • Powiększ
 • Powiększ
 • Powiększ
 • Powiększ
 • Powiększ

Porozmawiajmy

Stowarzyszenie "Euroregion Niemen"
Wesoła 22, 16-400 Suwałki
Telefon: 87 565 36 71

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka Pojezierze Suwalsko-Augustowskie
Wesoła 22, 16-400 Suwałki
Telefon: 87 565 53 89

M 609 301 325
E czarekcc@poczta.onet.pl